Google Spreadsheets มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีกว่า Excel แต่ไม่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า  • 2019-08-15
  • แหล่ง:บาคาร่าออนไลน์เพื่อความบันเทิง

สเปรดชีตออนไลน์ของ Google จากการเขียนนี้ไม่มีใครที่ฉันรู้จักใช้บริการนี้ได้จริง แต่ และเราสามารถบอกบางสิ่งได้

สำหรับอันนี้ไม่มีคู่แข่งของ Excel ทั้ง หรือ Excel ที่เราจะเห็นใน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้ฉันนึกถึง Excel ในช่วงแรก ๆ หรือ Lotus 1-2-3 มากกว่าสเปรดชีตที่ทันสมัย สำหรับผู้ที่ต้องการคำนวณตารางผลลัพธ์บางครั้งดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง แต่สำหรับจ๊อกกี้สเปรดชีตที่ต้องการการคำนวณหลายหน้าของ Excel คุณสมบัติข้ามแท็บและความสามารถในการโปรแกรมได้ดูเหมือนว่า Google จะสั้นลง